bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Wniosek należy przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

lub złożyć osobiście w Sekretariacie Ośrodka.Opublikował: Alina Pawlus
Publikacja dnia: 18.10.2013
Podpisał: Jerzy Balon
Dokument z dnia: 18.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 509